Proszę, bądź świadomy, że:

Administratorem Twoich danych osobowych jest
PerfectApps, ul. Jerzyka 3/1a, 11-034 Tomaszkowo, NIP: 7393720219, zwana dalej Administratorem.

Administrator prowadzi przetwarzanie Twoich danych osobowych,
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celach marketingowych, przedstawienia oferty handlowej i nie będą udostępniane innym odbiorcom,
Podanie danych jest niezbędne do nawiązania kontaktu.

Masz prawo do:

     żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
     wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Twoje dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu

Kontakt z nami
Please login first

Your cart

There are no more items in your cart